Google

torsdag 3 maj 2012

Undersökningen om G+.

För ett tag sen så gjorde jag en liten undersökning om folks vanor på G+. 313 personer svarade på undersökningen. Jag vill från början säga att undersökningen inte har någon som helst vetenskaplig grund. Jag har bara förlitat mig på vad de som finns i G+ Worlds och min(Anders Stolt) cirklar har svarat på. Det jag kan jämföra med är könsfördelningen där CircleCount har ett större underlag. Där är fördelningen mellan män och kvinnor cirka 70% mot 30%. I min undersökning så har 74% män och 26% kvinnor svarat på frågorna.

Här kommer en kortversion av undersökningen.  Inom en månad kommer en mer ingående undersökning där jag även kommer ha en engelskspråkig undersökning.  Den här var lite mer grundläggande och kan ses som en förundersökning.

Den genomsnittliga användaren på G+ är en man, användaren är mellan 36-45 år och registrerade sig på Google+ tredje kvartalet 2011. Vidare så brukar man gå in minst 10 gånger per dygn och tillbringar då 1-2 timmar per dygn där. 80% av alla både skriver och läser poster. 
Största problemet som användarna har är att det är för lite användare på G+ och att Iphone-appen är för dålig. Inga kommentarer :

Skicka en kommentar